sejfik

Kup reklamę

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych, który jest jednocześnie właścicielem serwisu sejfik.com jest firma Arial-Media z siedzibą w Leszczyńska 49m 64-115 Święciechowa (dalej „My”, „Sejfik.com” albo „Airal-media”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie danych osobowych jest Mateusz z Arial-media.
Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@arial-media.pl,
adres pocztowy: zgodny z adresem siedziby z dopiskiem "Dane osobowe".

Jak pozyskujemy dane osobowe

Dane osobowe pozyskiwane są podczas zakładania konta, a także później, w związku z aktywnością w portalu Sejfik.com

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sejfik.com i jakie dane konkretnie potrzebujemy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sejfik.com, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie usuwając konto lub zgłaszając taką dyspozycję oficjalnym kanałem.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych:
adres e-mail, login, hasło, imię i nazwisko, data urodzenia i miejscowość.
Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziesz mógł korzystać z Sejfik.com.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Oprócz powyższych danych poprosimy Cię o pełne dane adresowe oraz uzupełnienie profilu osobowego (zainteresowania, płeć).
Podanie danych adresowych jest nieobowiązkowe jednak w przypadku nagród materialnych nie będziemy w stanie ich Ci dostarczyć.
Sugerujemy także podanie danych profilowych, które zwiększą skuteczność korzystania z Sejfik.com

Jakie masz uprawnienia wobec Arial-media w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom i są wykorzystywane wyłącznie w ramach serwisu Sejfik.com.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe wyłącznie organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Nie odpowiadamy za udostępnianie danych przez Ciebie w profilu publicznym w Sejfik.com lub poprzez komunikator/czat wewnętrzny.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Zgodnie z wcześniejszym punktem nie udostępniamy danych naszych użytkowników innym podmiotom więc Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie np. profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany polegających na analizie informacji o Tobie i Twoich preferencji, zainteresowań i dopasowania odpowiednich ofert i usług.