sejfik.com Użytkownik woowy tym razem nic nie zarobił.