sejfik.com Użytkownik wielonka tym razem nic nie zarobił.