sejfik.com Użytkownik tomasz23r tym razem nic nie zarobił.